MVO & Duurzaamheid

BekkerLaGram voorziet in diverse trajecten om mensen een kans te geven binnen onze organisatie. Denk hierbij aan leerarbeidsovereenkomsten, BBL-trajecten, snuffelstages en meeloopdagen. Daarnaast helpen we mee met initiatieven om kinderen en jongeren laagdrempelig kennis te laten maken met techniek en de diverse vakgebieden in onze organisatie.

In 2018 hebben we een samenwerking opgestart met de stichting Samen Top. Dit is een stichting waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden gemotiveerd om, onder intensieve begeleiding, mee te werken in een onderneming. Zij helpen ons met lichte schoonmaakwerkzaamheden en het uitvoeren van inpak- en uitpak- werkzaamheden in ons magazijn.

Collectief verduurzamen

In 2021 zijn we aangesloten bij de stichting Waalwijk CO2 vrij. Vanuit deze stichting wordt bij alle deelnemers energiebesparing en productie van duurzame energie gestimuleerd. Dit resulteert in kennisdeling en diverse duurzaamheidsinitiatieven. Denk hierbij aan het delen van reststromen zoals warmte, papier of energie.

Om dit kracht bij te zetten hebben we, samen met 160 andere ondernemers in Waalwijk, de Green Deal ondertekend. Hiermee committeren we ons aan verdere collectieve verduurzaming van de bedrijventerreinen in de Gemeente Waalwijk. Een van de doelstellingen is het verlagen van de CO2-uitstoot in 2025 naar 61 kiloton. Meer informatie over dit initiatief vindt u op www.waalwijkco2vrij.nl.

Duurzaam productgamma

Indien mogelijk diepen we de mogelijkheden voor brandstofbesparing of compleet emissievrije aandrijving van onze producten uit.

Dit heeft onder andere geresulteerd in een energiebesparende techniek voor onze rioolvoertuigen, de eerste waterstofkolkenzuigers ter wereld en een elektrisch aangedreven container was systeem. Daarnaast bestaat ons assortiment van compacte Boschung veegmachines en werktuigdragers uit enkel emissievrije producten.

Op het gebied van afvalinzameling is het elektrisch werken al langer aan de orde. Vrijwel alle FAUN inzamel opbouwen zijn toepasbaar op een elektrisch chassis.

Benieuwd naar de emissievrije mogelijkheden in uw sector? Contacteer ons vrijblijvend en we informeren u graag over de mogelijkheden.